הגשת קבילה

שימו לב מומלץ להיעזר בטפסי הגשת קבילה שבעמוד זה - לנוחיותכם ולמען טיפול מיטיבי בפנייתכם.

במיוחד בשבילכם - הכנו מספר עצות שימושיות לפרטים שיש לכלול בפנייתכם:

  • ציין את פרטיך האישיים תוך ציון כתובת מגורים מדויקת.
  • הקפד לציין מספר טלפון עדכני בו הינך זמין ובאם ישנו קושי בזמינות אנא פרט מועדים נוחים להתקשרות עימך.
  • נסח את טענותיך בתמציתיות ובקצרה.
  • במידה ויש מספר טענות - הקפד לרשום את כולן תוך הפרדה ביניהן.
  • מומלץ לציין את פרטי הנקבלים (למרות סברה רווחת - אין צורך במספר אישי של הנקבל!).
  • במידה וקיימים, רצוי להעביר מסמכים התומכים בטענותיך, כגון: מסמכים רפואיים, תנאי שירות, התכתבויות, סיכומי ראיונות וכו'.
  • בקבילה הכוללת טענה רפואית - יש לצרף טופס "ויתור על סודיות רפואית" (המצורף בעמוד זה).

בכל מקרה שבו יש לך שאלות נוספות לגבי אופן הגשת קבילה, או שאלות לגבי ניסוח קבילתך, באפשרותך לפנות אלינו לקו הייעוץ.

משלוח באמצעות האינטרנט

יש לשלוח את כל המסמכים לתיבת הדואר האלקטרוני:
NAKHAL@MOD.GOV.IL


יש להקפיד שהקבצים המצורפים אינם עולים על גודל של 5MB, והם מסוג תמונות או מסמכים בלבד.
במידת הצורך ניתן לפצל את המסמכים על-פני מספר הודעות דוא"ל.


משלוח דרך הפקס

מס' פקס למשלוח פניות: 03-6977135

ניתן לוודא קבלה במוקד ענף פניות:
בימים א'-ה', בין השעות:
09:00 עד 12:00,
14:00 עד 17:00

טל': 03-6977374
טל' צבאי: 0399-7374


משלוח בדואר

מכתבים יש לשלוח לכתובת:

נציב קבילות החיילים
ת.ד. 7052
תל אביב 64734


באמצעות הרשת הצבאית

תיבת דואר אלקטרונית ברשת הצבאית: "נקח"ל 8580/קבילות ופניות"

דואר צבאי: 01008


חשוב לדעת!

  • זכותך לפנות בקבילה אל הנציב במישרין וללא התחשבות בדרגתך, בדרגתו או במעמדו של הנקבל.
  • אינך חייב ליידע את מפקדיך או לקבל אישורם להגשת הקבילה.
  • עם זאת, יצוין כי המפקדים הם הממונים על הטיפול בפרט. על כן, הנך רשאי לפנות ולהעלות בקשות ותלונות בפני מפקדיך הישירים והמפקדים הממונים.